16.12.2015: OBRAČUN / PORAČUN LETNEGA POPISA VODOMEROV 2015 - Vodovodna zadruga PREDDVOR

"ZMIRAJ KRASNA JE NARAVA"
Josepina Urbančič Turnograjska (1833-1854)
Ker dobra pitna voda ni naključje!
Pojdi na vsebino

16.12.2015: OBRAČUN / PORAČUN LETNEGA POPISA VODOMEROV 2015

Obvestila

Spoštovani uporabniki pitne vode!

Čas beži mimo nas in že je tukaj december, ko se bomo počasi sprostili in se pripravili na razne končne obračune, bilance, inventure... in s tem preverimo, kako uspešno je bilo minevajoče leto.

Tudi v Vodovodni zadrugi Preddvor v tem času zaključujemo eno najbolj intenzivnih obdobij dveh let, saj smo v sklopu gradnje kanalizacijskega omrežja zgradili ali obnovili precejšen del omrežja, ki je bil bodisi dotrajan bodisi je onemogočal gradnjo kanalizacijskega omrežja ali pa so bila opravljena dela tudi zaradi same boljše oskrbe prebivalcev s pitno vodo.

Da pa ne bi bilo vse tako enostavno, je ravno v tem času pričela veljati tudi nova Uredba o pitni vodi, ki nalaga upravljalcem spremenjen obračun, ki ga porabniki najbolj občutite v obliki nove postavke na obračunu porabljene vode - omrežnine. Posledično smo z novo uredbo prešli na izdajo plačilnih nalogov dvakrat letno in ravno mesec december je tisti, v katerem bomo izdali še dokončni obračun po opravljenem rednem letnem popisu vodomerov na terenu, kjer je Vodovodna zadruga kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Preddvor za naselja Nova vas, Preddvor, Hrib, Breg ob Kokri in Zgornje, Srednje ter Spodnje Bele, po novem pa tudi spodnji del naselja Tupaliče.

Obračun bo vseboval dokončni poračun dejanske porabe med letom, zmanjšan za polletno akontacijo, ki je bila izdana v mesecu juniju za prvo polovico leta, seveda le v primeru, da je bila le ta pravočasno plačana. V nasprotnem primeru pa bo priložen še akontacijski račun za prvo polovico plačila. Na računu bo tudi UPN nalog, katerega bo, poleg standardnih šalterskih mest (pošte, banke, trgovine), možno plačati tudi preko modernih elektronskih inštrumentov (e-banke).

S prehodom na plačilne naloge se je izkazalo, da določeni podatki niso bili usklajeni, zato Vas ponovno prosimo, da ob morebitnih spremembah bivališča (odselitvi, prodaji nepremičnine, oddaji v najem, ...) sporočite vse te spremembe preko spletne strani www.vz-preddvor.si ali po pošti na naslov Goričica 7, Preddvor, da bo čim manjkrat prihajalo do nepotrebnih napak, iz katerih se običajno rojeva slaba volja in dodatno delo.

Vsa gradiva in vprašanja, ki se vam postavljajo v zvezi s pitno vodo in Vodovodno zadrugo Preddvor so vam na voljo tudi osebno v naši pisarni na naslovu Dvorski trg 18, Preddvor (bivši lokal "LEV") vsako sredo v času uradnih ur in na spletni strani www.vz-preddvor.si.

Na koncu pa se Vam zahvaljujemo za vse potrpljenje, ki ste ga izkazali ob gradnji, predvsem ob pogostih prekinitvah dobave vode zaradi same gradnje in obnove, kot tudi za vso izkazano pomoč, gostoljubnost in prijaznost na terenu ob samem izvajanju del. Z Vašo pomočjo je bilo vse veliko lažje.

Želimo Vam obilo zdravja in zadovoljstva v prihajajočem letu!
URADNE URE:

Vsako sredo:
  • od 8.00 - 10.00 ure oz.
po dogovoru

Poslovna enota:
  • 4205 Preddvor
Dvorski trg 18
Vodovodna zadruga PREDDVOR (c) MB
Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
Ker dobra pitna voda ni naključje!
KONTAKT

Predsednik:
  • Marjan Bogataj


Tajnik:
  • Ivan Kaštrun
(041 831 683)
OSNOVNI PODATKI

Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
  • Goričica 7, 4205 Preddvor

Davčna in matična številka:
  • SI64609731
5817978000
Nazaj na vsebino