21.12.2023: Izdaja letnih obračunov/poračunov za storitev oskrbe s pitno vodo - Vodovodna zadruga PREDDVOR

"ZMIRAJ KRASNA JE NARAVA"
Josepina Urbančič Turnograjska (1833-1854)
Ker dobra pitna voda ni naključje!
Pojdi na vsebino

21.12.2023: Izdaja letnih obračunov/poračunov za storitev oskrbe s pitno vodo

V naslednjih dneh, pa vse do konca decembra, bo Vodovodna zadruga Preddvor začela izdajati letne obračune/poračune na področju, kjer je kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Preddvor za naselja Nova vas, Preddvor, Hrib, Breg ob Kokri, Zgornjo, Srednjo in Spodnjo Belo ter spodnji del Tupalič. Računu bo priložen tudi UPN QR nalog, katerega bo poleg standardnih šalterskih mest (pošte, banke, trgovine) možno plačati tudi preko modernih elektronskih inštrumentov (e-banke).


Letni obračun/poračun sestoji iz treh postavk, od katerih je omrežnina fiksni del, vodarina pa variabilni del računa glede na dejansko letno porabo in je zmanjšana za polovično porabo preteklega leta, ki je bila že obračunana ob polletnem obračunu. To je bilo sprejeto že v letu 2015 s podpisom koncesijske pogodbe:

Cene se usklajujejo na letnem nivoju in sicer z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, objavljeno v Uradnem listu RS št. 87/2012. Spremembe cen se oblikujejo na osnovi Elaborata o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo, kar svetniki obravnavajo in potrjujejo sredi vsakega leta na sejah občinskega sveta, zadnjič sredi letošnjega leta:

Vse te informacije so sproti objavljene v uradnih glasilih na spletni strani Občine Preddvor in tudi na spletni strani Vodovodne zadruge Preddvor.

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo na voljo v Vodovodni zadrugi Preddvor v času uradnih ur, kamor lahko tudi javite vsako morebitno spremembo kontaktnih podatkov in se lahko naročite na obveščanje ob morebitni moteni oskrbi s pitno vodo in e-račun v PDF obliki na svoj elektronski naslov!


Ker dobra pitna voda ni naključje!

URADNE URE:

Vsako sredo:
  • od 8.00 - 10.00 ure oz.
po dogovoru

Poslovna enota:
  • 4205 Preddvor
Dvorski trg 18
Vodovodna zadruga PREDDVOR (c) MB
Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
Ker dobra pitna voda ni naključje!
KONTAKT

Predsednik:
  • Marjan Bogataj


Tajnik:
  • Ivan Kaštrun
(041 831 683)
OSNOVNI PODATKI

Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
  • Goričica 7, 4205 Preddvor

Davčna in matična številka:
  • SI64609731
5817978000
Nazaj na vsebino