01.09.2023: Redna menjava vodomerov - Vodovodna zadruga PREDDVOR

"ZMIRAJ KRASNA JE NARAVA"
Josepina Urbančič Turnograjska (1833-1854)
Ker dobra pitna voda ni naključje!
Pojdi na vsebino

01.09.2023: Redna menjava vodomerov

OBVESTILO uporabnikom pitne vode na področju vseh treh Bel

Vse uporabnike pitne vode na področju vseh treh Bel obveščamo, da bo v naslednjih dneh pa vse do konca oktobra potekala redna menjava vodomerov, kot nam jo narekuje zakonodaja. Izvajalca bosta Valentin Rozman in Ivan Kaštrun. Menjava za uporabnike ni dodaten strošek, saj se le ta pokriva iz sredstev OMREŽNINE, ki jo plačujete na računih Vodovodne zadruge Preddvor.

Stanje ob menjavi smo dolžni sproti konec meseca javiti na Komunalo Kranj, kjer takoj v naslednjem mesecu naredijo ustrezni PORAČUN, glede na porabo od zadnjega rednega popisa, zato se zneski na njihovih naslednjih položnicah lahko občutno razlikujejo od običajnih dotedanjih, ko se obračunava mesečni pavšal!

Ker pa so nekatere instalacije že stare in dotrajane, vam podajamo še sledeče pojasnilo:
 • strošek novega vodomera in menjavo krije Vodovodna zadruga iz omrežnine
 • strošek dotrajanega zapornega ventila in menjavo pred vodomerom, gledano v smeri dotoka vode, krije Vodovodna zadruga
 • strošek dotrajanega zapornega ventila in menjavo za vodomerom, gledano v smeri dotoka vode,  krije uporabnik
 • skrb za vodomerni jašek, čistoča in vzdrževanje, je obveznost porabnika

Obstoječi vodomer se menja z novim ali obnovljenim daljinskim, ki omogoča daljinsko odčitavanje stanja vodomera tako, da ob popisu porabniku ne bo potrebno biti prisoten. Vodomer kljub morebitni odpovedi daljinske enote še vedno omogoča klasično odčitanje stanja, saj ima nameščeno številčnico, kot jo poznamo od prej. Pri obnovljenih vodomerih je običajno, da je začetno stanje števca ob menjavi večje od nič (0) in se to tudi upošteva pri naslednjem popisu in obračunu!

Prednost daljinskega odčitavanja je predvsem v naslednjem:
 • odčitavanje lahko poteka brez prisotnosti porabnika
 • ker poteka prenos podatkov povsem avtomatsko v računalnik, je  izključena možnost človeških napak (razen pri porabnikih, kjer je  potrebna dodatna ročna obdelava)
 • popis poteka zelo hitro in tekoče

                                          

Ker vrednost daljinskega vodomera ni zanemarljiva, vas pozivamo, da z njim ravnate previdno in poskrbite, da je vodomerni jašek čist in urejen ter predvsem zaščiten pred zmrzaljo. Zamrznjen ali poškodovan vodomer s strani porabnika je torej njegov strošek.


Ker dobra pitna voda ni naključje!

URADNE URE:

Vsako sredo:
 • od 8.00 - 10.00 ure oz.
po dogovoru

Poslovna enota:
 • 4205 Preddvor
Dvorski trg 18
Vodovodna zadruga PREDDVOR (c) MB
Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
Ker dobra pitna voda ni naključje!
KONTAKT

Predsednik:
 • Marjan Bogataj


Tajnik:
 • Ivan Kaštrun
(041 831 683)
OSNOVNI PODATKI

Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
 • Goričica 7, 4205 Preddvor

Davčna in matična številka:
 • SI64609731
5817978000
Nazaj na vsebino