Odjemno mesto - Vodovodna zadruga PREDDVOR

"ZMIRAJ KRASNA JE NARAVA"
Josepina Urbančič Turnograjska (1833-1854)
Ker dobra pitna voda ni naključje!
Pojdi na vsebino

Odjemno mesto

Dokumentacija > Slovar strokovnih izrazov >
Odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne napeljave z obračunskim vodomerom. Odjemno mesto je tudi mesto, kjer se izvaja odjem vode iz javnega vodovoda za oskrbo stavb ali gradbenih inžinirskih objektov s pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne službe, ter za oskrbo s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi in za pranje in namakanje javnih površin, če letna količina ne presega 50 m3.

Vaše odjemno mesto (vodomerni jašek) je vaš obraz, zato poskrbite, da bo redno vzdrževano in dostopno.
URADNE URE:

Vsako sredo:
  • od 8.00 - 10.00 ure oz.
po dogovoru

Poslovna enota:
  • 4205 Preddvor
Dvorski trg 18
Vodovodna zadruga PREDDVOR (c) MB
Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
Ker dobra pitna voda ni naključje!
KONTAKT

Predsednik:
  • Marjan Bogataj


Tajnik:
  • Ivan Kaštrun
(041 831 683)
OSNOVNI PODATKI

Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
  • Goričica 7, 4205 Preddvor

Davčna in matična številka:
  • SI64609731
5817978000
Nazaj na vsebino