Vodovodni priključek - Vodovodna zadruga PREDDVOR

"ZMIRAJ KRASNA JE NARAVA"
Josepina Urbančič Turnograjska (1833-1854)
Ker dobra pitna voda ni naključje!
Pojdi na vsebino

Vodovodni priključek

Dokumentacija > Slovar strokovnih izrazov >
 • Kaj je vodovodni priključek?
Priključek stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema. Priključek na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inžinirskega objekta in ne sodi med objekte in opremo javne infrastrukture; priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer, so sestavni del priključka na javni vodovod.
Vodovodni priključek se prične načrtovati že v fazi pridobivanja gradbene dokumentacije, kjer Vodovodna zadruga poda svoje pogoje za priključitev na javno omrežje. Projektant mora na osnovi projektnih pogojev in Tehničnega pravilnika Vodovodne zadruge Preddvor izdelati projekt priključitve na javno vodovodno omrežje.
  • Izvedba vodovodnega priključka:
  Na osnovi projekta in vloge stranke "Vloga za izvedbo ali spremembo priključka oz. vodomera" Vodovodna zadruga Preddvor v 30 dneh od posredovanja vloge (lahko posredovana na mail info@vz-preddvor.si) izvede priključek na javni vodovod.
  • Obnova in vzdrževanje vodovodnega priključka:
  Za obnovo in vzdrževanje vodovodnega priključka je edino pristojna Vodovodna zadruga Preddvor kot upravljalec vodovodnega omrežja. Stroški vodovodnega materiala in montaže pri obnovi priključka se krijejo iz postavke omrežnine, ki jo strankam zaračunavamo hkrati z vodarino, kot ločeno postavko na računu in je odvisna od premera obračunskega vodomera. Gradbena dela zagotovi stranka sama, kar je tudi njen strošek. Obnove vodovodnih priključkov se izvaja v sledečih dveh primerih:
  1. v sklopu obnove javnega vodovodnega omrežja na posameznem območju ali sanacije okvar na posameznem območju
  2. na željo stranke po prejemu vašega obvestila stranke (v kolikor je izkazana upravičenost - starost in dotrajanost). V takšnem primeru se na lokaciji opravi ogled in stranki izdajo navodila za izvedbo gradbenih del.
  • Odklop vodovodnega priključka:
  Odklop vodovodnega priključka se izvede na pisno zahtevo stranke in je strošek naročnika. Stalni odklop priključka pomeni, da se fizično izvedejo dela na samem priklopu na javni vodovod in je potrebno v primeru ponovnega priklopa pridobiti novo soglasje upravljalca.
  URADNE URE:

  Vsako sredo:
  • od 8.00 - 10.00 ure oz.
  po dogovoru

  Poslovna enota:
  • 4205 Preddvor
  Dvorski trg 18
  Vodovodna zadruga PREDDVOR (c) MB
  Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
  Ker dobra pitna voda ni naključje!
  KONTAKT

  Predsednik:
  • Marjan Bogataj


  Tajnik:
  • Ivan Kaštrun
  (041 831 683)
  OSNOVNI PODATKI

  Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
  • Goričica 7, 4205 Preddvor

  Davčna in matična številka:
  • SI64609731
  5817978000
  Nazaj na vsebino