Vzdrževanje in čiščenje javne infrastrukture - Vodovodna zadruga PREDDVOR

"ZMIRAJ KRASNA JE NARAVA"
Josepina Urbančič Turnograjska (1833-1854)
Ker dobra pitna voda ni naključje!
Pojdi na vsebino

Vzdrževanje in čiščenje javne infrastrukture

O zadrugi
Vzdrževanje javne infrastrukture se izvaja v obsegu nujnih vzdrževalnih del. Pregled objektov za zajem, zbiranje in distribucijo pitne vode se opravlja enkrat mesečno. Na podlagi pregleda se vodijo zapisi o ugotovljenih nepravilnostih oz. neskladnostih in pomankljivostih, ki jih je potrebno sanirati.  Čiščenje se izvaja na vseh objektih za zajem pitne vode, razbremenilnikih, prečrpališčih, zbiralnikih in vodohranih. Čiščenje se izvaja običajno enkrat letno oziroma po potrebi tudi večkrat. Čiščenje cevovodov se opravlja z izpiranjem vode na hidrantih. Posebno pozornost posvečamo tudi izpiranju končnih hidrantov, zaradi preprečevanja zastajanja vode v cevovodu in posledičnega prekomernega dviga temperature vode predvsem v vročih poletnih mesecih ter hkratnega zagotavljanja ustreznosti pitne vode.
URADNE URE:

Vsako sredo:
  • od 8.00 - 10.00 ure oz.
po dogovoru

Poslovna enota:
  • 4205 Preddvor
Dvorski trg 18
Vodovodna zadruga PREDDVOR (c) MB
Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
Ker dobra pitna voda ni naključje!
KONTAKT

Predsednik:
  • Marjan Bogataj


Tajnik:
  • Ivan Kaštrun
(041 831 683)
OSNOVNI PODATKI

Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
  • Goričica 7, 4205 Preddvor

Davčna in matična številka:
  • SI64609731
5817978000
Nazaj na vsebino