Članek za Viharnik objavljen v decembru 2013 - Vodovodna zadruga PREDDVOR

"ZMIRAJ KRASNA JE NARAVA"
Josepina Urbančič Turnograjska (1833-1854)
Ker dobra pitna voda ni naključje!
Pojdi na vsebino

Članek za Viharnik objavljen v decembru 2013

Obvestila

Spoštovani porabniki pitne vode iz vodovodnega sistema Vodovodne zadruge Preddvor.

Najprej se Vam zahvaljujemo za izkazano zaupanje pri plačilu naših storitev, v nadaljevanju pa bi Vam radi podali nekaj pojasnil v zvezi s samim delovanjem Vodovodne zadruge Preddvor.

Kot Vam je verjetno vsem poznano, zgledno skrbimo za vzdrževanje zajetja v Novi vasi, rezervoarja z UV napravo, kakor tudi za omrežja v naseljih Nova vas, Hrib, Preddvor, Breg ob Kokri ter vse tri Bele.

Redno skrbimo tudi za vzorčenje pitne vode z mikrobiološkimi in fizikalno kemijskimi analizami, za kar imamo sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj, ki po letnem programu vzorčenja (12 vzorcev letno za mikrobiološki test in 4 vzorce za fizikalno kemični test) redno jemlje vzorce in nam tudi v pisni obliki posreduje poročila o stanju vode. Vzorci se odvzemajo na različnih mestih (izlivkah), ki jih določi odjemalec vzorca naključno. Vsi vzorci so že nekaj let zapored neoporečni, kar nas zelo veseli in kaže, da pijemo kvalitetno vodo in da skrb za dobo vodo v sistemu Vodovodne zadruge Preddvor ni zaman.

Nad tem vzorčenjem bedi Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
Območna enota Kranj, ki tudi neposredno od Zavoda za zdravstveno varstvo prejema rezultate vzorčenja.

Poleg tega pa je prisotna še kontrola državnega monitoringa, ki vzorce jemlje dvakrat letno v nenapovedanem času na nenapovedanem mestu tako, da je vzpostavljena navzkrižna kontrola.

Vsako leto izvedemo tudi Občni zbor zadružnikov, kjer podamo poročila o opravljenih delih, izdanih soglasjih, načrtih za naprej, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora ter odgovorimo na zastavljena vprašanja.

Ob tej priliki bi pozvali naše zadružnike, da nas sproti pisno obveščajo o statusu zadružnikov (pokojni
na koga se prenese njegov delež, ne želi biti več član zadruge ali da status s smrtjo preneha). To je pomembno zato, ker ne moremo voditi ažurne evidence o zadružnikih, če nimamo teh podatkov in da se izognemo neprijetnostim (npr. Vabilo za občni zbor na naslov umrlega ipd.)

Sedaj pa še nekaj pojasnil v zvezi z obračunom okoljske dajatve na porabljen kubik pitne vode.

To dajatev zaračunava Komunala Kranj na osnovi prejetih podatkov Vodovodne Zadruge Preddvor, kar pomeni sledečo razdelitev: Vodovodna zadruga posreduje podatke o porabi, ostalo je pristojnost Komunale Kranj, kar pa verjetno že veste, saj mesečno prejemate položnico za odvoz odpadkov, kjer je tudi postavka za okoljsko dajatev, ki se steka v proračun Občine Preddvor.

Ob koncu lanskega popisa smo namesto ročne evidence vzpostavili računalniško bazo podatkov odjemalcev vode v pristojnosti naše Vodovodne zadruge Preddvor. Tako smo lahko v novembru lani izvedli tudi uskladitev odjemnih mest in s tem avtomatski prenos stanj vodomerov v informacijski sistem Komunale Kranj. Prednost tega sistema je skrajšanje časa ažuriranja podatkov in zmanjšanje možnosti napak pri vnosu letnih stanj. Pri letošnjem popisu smo nova stanja vodomerov že vnašali preko računalniškega programa direktno v bazo podatkov in tako ažurno oddali podatke takoj po koncu popisa. Čeprav smo tudi lansko leto oddali podatke v novembru, jih je Komunala Kranj obračunala šele v decembru, letos pa jih je sproti, zato je tokratni obračun pokazal večjo porabo.

Obrazložitev Komunale Kranj je naslednja: »Tudi letos se nam dogaja, da stranke tudi nas sprašujejo glede večje obračunane porabe, čeprav naj bi bila letna poraba na nivoju lanske. Do razlik prihaja zaradi tega, ker je bil lansko leto vnos stanj vodomerov v mesecu decembru, popisi vodomerov pa so bili izvedeni v oktobru ali septembru mesecu. Akontacije so bile zato obračunane od januarja pa do septembra letos, kar znese samo 9 in ne 11 akontacij, kot zatrjujejo stranke. Gre torej za krajše časovno obdobje. Ker ste nam letos dostavili podatke v istem obdobju, kot so bili izvedeni popisi, naslednjič tega ne bo, seveda, če bomo drugo leto zopet prejeli podatke sproti vsak mesec med popisom. Strinjamo se tudi, da nekatere stranke (npr. tiste, ki imajo hleve op.p.) moti visok poračun, šele naslednji mesec pa dobijo dobropis. Žal se to dogaja zaradi samega programa, ker v istem  obračunskem obdobju avtomatično ne moremo zajeti poračuna in dobropisa hkrati.«

Upamo še naprej v obojestransko zadovoljstvo in Vam želimo  SREČNO NOVO LETO!

                                                                          Vodovodna zadruga Preddvor


URADNE URE:

Vsako sredo:
  • od 8.00 - 10.00 ure oz.
po dogovoru

Poslovna enota:
  • 4205 Preddvor
Dvorski trg 18
Vodovodna zadruga PREDDVOR (c) MB
Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
Ker dobra pitna voda ni naključje!
KONTAKT

Predsednik:
  • Marjan Bogataj


Tajnik:
  • Ivan Kaštrun
(041 831 683)
OSNOVNI PODATKI

Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
  • Goričica 7, 4205 Preddvor

Davčna in matična številka:
  • SI64609731
5817978000
Nazaj na vsebino