Začetki delovanja Vodovodne zadruge Preddvor - Vodovodna zadruga PREDDVOR

"ZMIRAJ KRASNA JE NARAVA"
Josepina Urbančič Turnograjska (1833-1854)
Ker dobra pitna voda ni naključje!
Pojdi na vsebino

Začetki delovanja Vodovodne zadruge Preddvor

O zadrugi
Že leta 1925 se je rodila zamisel o gradnji lastnega vodovoda z zajetjem v dolini Bistrice. Zaradi takratnih razmer - pomankanje denarja in nesoglasja s strani oblasti, ideja ni mogla ugledati zelene luči. Toda želja je bila večja od ovir in tako je  občinski svet dne 17. 2. 1934 imenoval pripravljalni odbor za gradnjo vodovoda za naselja Nova vas, Preddvor in Breg ob Kokri. Pripravljalni odbor je bil v sestavi:
 • Franc Dolenc, lesni trgovec iz Preddvora - predsednik
 • Jože Slanc, poslovodja žage v Preddvoru - tajnik
 • Peter Jocif, nadučitelj - blagajnik
 • Jože Križnar, trgovec in hotelir - član
 • Anton Brolih, gostilničar - član
 • Janez Kok, predstavnik vasi Breg ob Kokri - član
 • Jože Lombar, predstavnik vasi Preddvor - član
 • Jože Kaštrun, predstavnik vasi Nova vas - član

Vodovodna zadruga Preddvor pa je bila tudi formalno ustanovljena na ustanovnem zboru 16.decembra 1934. Prvi odbor zadruge se je delno razlikoval od pripravljalnega in je bil ustanovljen v sledeči sestavi:
 • Valentin Sitar, župnik v Preddvoru - načelnik
 • Peter Jocif, šolski upravitelj v Preddvoru - namestnik načelnika in blagajnik
 • Jože Križnar, mesar in hotelir v Preddvoru - tajnik
 • Jože Kaštrun, iz Nove vasi - član
 • Jakob Zadnikar, iz Nove vasi - član

Nadzorni odbor zadruge je bil izvoljen v sledeči sestavi:
 • Franc Dolenc, lesni trgovec iz Preddvora
 • Janez Kok, kmet iz Brega ob Kokri
 • Jože Kaštrun, kmet iz Nove vasi
O tem je tedaj pisal tudi osrednji gorenjski časopis "GORENJEC" 22. decembra 1934. 23. septembra 1935 so se začela gradbena dela in 10. maja 1936 zvečer je iz cevi Vodovodne zadruge Preddvor pritekla voda v župnišče v Preddvoru in.....................in teče še danes.
URADNE URE:

Vsako sredo:
 • od 8.00 - 10.00 ure oz.
po dogovoru

Poslovna enota:
 • 4205 Preddvor
Dvorski trg 18
Vodovodna zadruga PREDDVOR (c) MB
Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
Ker dobra pitna voda ni naključje!
KONTAKT

Predsednik:
 • Marjan Bogataj


Tajnik:
 • Ivan Kaštrun
(041 831 683)
OSNOVNI PODATKI

Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
 • Goričica 7, 4205 Preddvor

Davčna in matična številka:
 • SI64609731
5817978000
Nazaj na vsebino