09.10.2023: Redni letni popis vodomerov za leto 2023 - Vodovodna zadruga PREDDVOR

"ZMIRAJ KRASNA JE NARAVA"
Josepina Urbančič Turnograjska (1833-1854)
Ker dobra pitna voda ni naključje!
Pojdi na vsebino

09.10.2023: Redni letni popis vodomerov za leto 2023

Obvestila

V teh dneh, pa vse do konca meseca oktobra, Vodovodna zadruga Preddvor izvaja redni letni popis vodomerov na področju, kjer je izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Preddvor za naselja Nova vas, Preddvor, Hrib, Breg ob Kokri in Zgornjo, Srednjo, Spodnjo Belo ter v naselju Tupaliče spodaj. Uradni popisovalec je Ivan Kaštrun.

Letni obračun / poračun bo tako kot običajno izstavljen v mesecu decembru in bo zmanjšan za polletni obračun, ki je bil izdan konec junija za prvo polovico leta. Prav tako na podlagi podatkov našega popisa oz. stanja ob menjavi vodomera istočasno tudi Komunala Kranj opravi poračun svojih komunalnih storitev običajno že z novembrskimi računi, zato se zneski na naslednjih položnicah lahko občutno razlikujejo od običajnih dotedanjih!

Vodovodna zadruga Preddvor je zaključila prehod na daljinsko odčitavanje in v sklopu rednih menjav vgrajuje samo še daljinsko čitljive vodomere. S tem je zagotovljena nova raven storitve, saj popis lahko poteka brez prisotnosti porabnika tudi, če je vodomerno mesto v sami zgradbi. Kljub temu spoštovane porabnike vode naprošamo, da poskrbijo za primerno vzdrževanje vodomernih jaškov, njihovo dostopnost in očiščenost. Opozorili pa bi tudi na to, da je potrebno s prihodom zime poskrbeti za zaščito vodomerov pred zmrzaljo, kajti v prejšnjih zimskih obdobjih je bilo kar nekaj primerov zamrznjenih vodomerov. Strošek nakupa in zamenjave zamrznjenega vodomera je breme porabnika vode in ni zanemarljiv!

Vsa vprašanja, ki se vam postavljajo v zvezi s pitno vodo in Vodovodno zadrugo Preddvor, so vam na voljo v pisarni Vodovodne zadruge Preddvor na naslovu Dvorski trg 18, Preddvor (Dom krajanov Preddvor) vsako sredo v času uradnih ur in na spletni strani www-vz-preddvor.si, kjer se lahko tudi naročite na obvestila in elektronski račun v PDF obliki ter javite vsako morebitno spremembo vaših kontaktnih podatkov!

Ker dobra pitna voda ni naključje!

URADNE URE:

Vsako sredo:
  • od 8.00 - 10.00 ure oz.
po dogovoru

Poslovna enota:
  • 4205 Preddvor
Dvorski trg 18
Vodovodna zadruga PREDDVOR (c) MB
Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
Ker dobra pitna voda ni naključje!
KONTAKT

Predsednik:
  • Marjan Bogataj


Tajnik:
  • Ivan Kaštrun
(041 831 683)
OSNOVNI PODATKI

Vodovodna zadruga Preddvor z.b.o.
  • Goričica 7, 4205 Preddvor

Davčna in matična številka:
  • SI64609731
5817978000
Nazaj na vsebino