01.10.2015: Redni letni popis vodomerov 2015 - Vodovodna zadruga PREDDVOR

Pojdi na vsebino

01.10.2015: Redni letni popis vodomerov 2015

Obvestila

V naslednjih dneh, pa vse do konca meseca oktobra, bo Vodovodna zadruga Preddvor začela izvajati redni letni popis vodomerov za leto 2015 na področju, kjer je kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Preddvor za naselja Nova vas, Preddvor, Hrib, Breg ob Kokri in Zgornjo, Srednjo ter Spodnjo Belo, po novem pa tudi spodnji del naselja Tupaliče.

Novost letošnjega postopka popisa je v tem, da se bo na terenu izvajal zgolj sam popis vodomerov brez takojšnjega gotovinskega plačevanja računov, kot je bilo to običajno do sedaj. Račun bo izstavljen v mesecu decembru in bo vseboval dokončni obračun / poračun dejanske porabe med letom, zmanjšan za polletno akontacijo, ki je bila izdana v mesecu juniju za prvo polovico leta. 

Računu bo priložen tudi UPN nalog, katerega bo poleg standardnih šalterskih mest (pošte, banke, trgovine) možno plačati tudi preko modernih elektronskih inštrumentov (e-banke). Tako kot prejšnja leta, je bil kot uradni popisovalec s strani Vodovodne zadruge Preddvor predlagan in izbran Jože Kaštrun.

Dodatne informacije in pojasnila so na voljo v prostorih Vodovodne zadruge Preddvor v času uradnih ur ter na spletni strani www.vz-preddvor.si, kamor lahko tudi javite vsako morebitno spremembo kontaktnih podatkov!

Ker dobra pitna voda ni naključje!

Nazaj na vsebino