18.06.2015: Izdaja polletnih akontacijskih računov za storitev oskrbe s pitno vodo - Vodovodna zadruga PREDDVOR

Pojdi na vsebino

18.06.2015: Izdaja polletnih akontacijskih računov za storitev oskrbe s pitno vodo

Obvestila

V naslednjih dneh, pa vse do konca meseca junija, bo Vodovodna zadruga Preddvor začela izdajati polletne akontacijske račune na področju, kjer je kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Preddvor za naselja Nova vas, Preddvor, Hrib, Breg ob Kokri in Zgornjo, Srednjo ter Spodnjo Belo


Računu bo priložen tudi UPN nalog, katerega bo poleg standardnih šalterskih mest (pošte, banke, trgovine) možno plačati tudi preko modernih elektronskih inštrumentov (e-banke). Drugi del računa bo predstavljal dokončni obračun / poračun po naslednjem popisu ob koncu letošnjega leta.


S 1. januarjem 2015 so tudi v občini Preddvor začele veljati spremenjene cene in način obračuna storitev oskrbe s pitno vodo. V vseh občinah je bila sprejeta enotna cena za pitno vodo, in sicer po novem vodarina znaša 0,44 EUR/m3 brez DDV, omrežnina voda pa 4,20 EUR na mesec brez DDV za vodomer premera DN 20. 

Dodatne informacije in pojasnila so na voljo v Računovodskem servisu Vencelj oz. Vodovodni zadrugi Preddvor ter na spletni strani www.vz-preddvor.si, kamor lahko tudi javite vsako morebitno spremembo kontaktnih podatkov!


Ker dobra pitna voda ni naključje!

Nazaj na vsebino