15.11.2016: Račun za komunalne storitve - oktober - Vodovodna zadruga PREDDVOR

Pojdi na vsebino

15.11.2016: Račun za komunalne storitve - oktober

Obvestila

Danes ste porabniki pitne vode na področju, kjer je kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Preddvor za naselja Nova vas, Preddvor, Hrib, Breg ob Kokri in Zgornjo, Srednjo ter Spodnjo Belo, po novem pa tudi spodnji del naselja Tupaliče, prejeli oktobrske račune za komunalne storitve Komunale Kranj.

Kot kaže je Komunala Kranj konkretno spremenila obliko računov za svoje komunalne storitve in na oktobrskem računu ni nikjer razvidno, da je bil v tem času narejen naš redni letni popis vodomerov. Prav tako ni mogoče videti trenutne količine porabljene vode, povsem verjetno pa računi vsebujejo tudi letni poračun porabe vode in so zato konkretne porabe zelo nejasne.

Zaradi tega smo od njih takoj zahtevali uradno dodatno obrazložitev omenjenih računov, da ne bi po nepotrebnem prihajalo do nejevolje pri naših porabnikih. Za vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z računi za komunalne storitve se tako obračajte direktno na Komunalno Kranj, kontaktni podatki pa so objavljeni na samih računih.

Hvala za razumevanje! Voidovodna zadruga Preddvor

Ker dobra pitna voda ni naključje!

Nazaj na vsebino